SKY TEMPLE

Luxoria’nın sonu gelmez çöllerinin tepesinde, göğe asılı olan Sky Temple; yılan tanrısı Ka’nın tapınağı olarak kullanılır. Tanrısal gücü tapınağın dikitlerinde saklıdır, ancak gardiyanları tarafından korunan bu dikitleri kontrol etmek kolay değildir. Bu kadar savunmayı gören savaşçılar, bu tanrısal gücü kontrol etmeye layık olmadıklarını düşünüp görevlerinden cayarlar. Peki ya sen?Capture the Temples

Tapınak Dikitleri zamandan zamana aktive olacaklardır. Bu Dikitler’in alanında bulunmak onların gücünü serbest bırakır.

Hold the Temples

Dikitler aktive olduğunda rakibin binalarına odaklanırlar ve güçlerinin belli bir kısmını rakibin üzerine salar. Bu gücü ele geçir ve rakibin kalelerini talan et!

Defend the Temples

Gardiyanlar, bu Dikitler’in güçlerinin senin elinde oyuncak olmasını önlemek için savaşacaklardır. Onları alt et ve Dikit’in gücünü kendin için kullan!