CURSED HOLLOW

Nexus’a inen en eski ve antik diyarlardan biri olarak Raven Court, milenyumlar boyunca çok genişlemiş ve refaha ulaşmıştır. Cursed Hollow bölgesi, karmaşık köyler ve çiftlikler içeren gotik bir kısımdır ve Heroes of the Storm için ideal bir antrenman sahası olarak kullanılmaktadır.Collect Tributes

Raven Lord belli zaman aralıklarında adaklar oluşturacaktır. Bu adakları takımın için toplaman gerekmektedir.

Curse Your Enemies

3 adet adak topladığında Raven Lord’un laneti 1 dakika boyunca düşmanın üzerine salınacaktır.

Cursed Forts and Minions

Lanetlenmiş takımın kale ve kuleleri saldırıda bulunamaz ve minyonlarının canı 1’e inmiştir.